Учредително събрание на ДЕОС

 

Учредително събрание на ДЕОС.